مخاطبان کنفرانس و گروه های هدف

مخاطبان کنفرانس و گروه های هدف

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی با حمایت دانشگاه ها و مجامع علمی معتبر در تاریخ 11 اسفند ماه 1395 مطابق با 01 مارچ 2017 در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. مخاطبان اصلی این کنفرانس متخصصان و پژوهشگران حوزه مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی خواهند بود.

کمیته علمی و اجرایی از تمامی گروه های زیر دعوت به عمل می آورند تا ضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود از مباحث علمی و کاربردی کنفرانس نیز استفاده نمایند:

سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه مدیریت و اقتصاد

روساء، معاونین و مدیران سازمان های مدیریتی و اقتصادی

روساء و مدیران ارشد شرکت های دولتی و غیر دولتی

انجمن  هاي صنفي و تشكل  هاي مردم  نهاد در حوزه مدیریت و اقتصاد

حسابداران و حسابرسان ارشد مجموعه های دولتی و غیر دولتی

شركت‌ها و دفاتر مشاوره و خدمات آموزشی در حوزه ها مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

اساتید، صاحب نظران و انديشمندان تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

دانشجویان و پژوهشگران فعال در تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس

امکان نمایه و چاپ مقالات در:

  • پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
  • پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
  • پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
  • پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
  • پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی

اخبار نمایه سازی

Conference.ac